• İdman həkimləri tərəfindən istifadə edilir
  • Kliniki sınaqlardan keçirilmişdir
  • Təhlükəsiz təbii tərkib

HondroStart — sizin ev aptekinizdə olan oynaq ağrılarına qarşı peşəkar vasitədir!

Müasir idman tibbinin ən yaxşı nailiyyəti altay marallarının pantları əsasında hazırlanan kremdir

  • Oynaqlardakı iltihab, şişkinliklər

    və ağrıdan

    SÜRƏTLƏ xilas edir
  • Oynaq və qığırdaqları bərpa edərək, nəticəni UZUN MÜDDƏTLİK təsbit edir
  • KOMPLEKS ŞƏKİLDƏ artrit, artroz, osteoxondroz və yaşla əlaqədar degenerativ dəyişikliklərlə mübarizə aparır

AKSİYA! -50%

AKSİYANIN SONUNA QALIR:

Köhnə qiymət:

78 манат

Yeni qiymət:

39 манат
Sizin məlumatlar üçüncü şəxslərə təqdim olunmayacaq!

97% insan oynaqlarla məşğul olmur və xəstəliyi başlı-başına buraxır!

Nə üçün bu baş verir? Çünki aptek vasitələri:
Yalnız əlamətləri aradan qaldıraraq, səthi təsir göstərir
Problemin özünü həll etmədən, müvəqqəti təsir göstərir
Orqanizmə təhlükəli yan təsirlər göstərir
Mədə, böyrək, qaraciyər və digər orqanlara zərər yetirir
Aptek əlavələri səbəbindən əsassız olaraq, baha qiymətə satılır
Siz nə qədər ki, maz sürtürsünüz və ya iltihabəleyhinə preparat qəbul edirsiniz - ağrı kəsir. Dayandıran kimi - ağrı yenidən qayıdır.
Aptek vasitələrinin yalnız müvəqqəti təsir göstərdiyi halda, oynaqları müalicə etməyə nə gərək var ki?

Oynaqların bərpası üçün futbolistlər, balerinalar, yüngül atletiklər, ştanqaçılar və digər peşəkar idmançıların hansı vasitədən istifadə etdiklərini bilirsinizmi? Onları axı müvəqqəti təsir qane etməz!

HondroStart maral pantları əsasında hazırlanır

Sizin oynaqlarınızı uzun illər boyu sağlam saxlayan peşəkar krem!

Qlobal artrit və artroz epidemiyası şəraitində ÜST «Oynaq xəstəlikləri ilə beynəlxalq mübarizə proqramı» çərçivəsində səylərini birləşdirmişlər. İdman ulduzları ilə çalışan, dünyanın ən yaxşı idman həkimlərinin təcrübəsi tədqiq olunmuşdur.

Üçillik tədqiqatların nəticəsi olaraq təbii HondroStart kremi olmuşdur ki, onun da başlıca komponenti altay maralı pantlarıdır.

HondroStart – oynaq xəstəliklərinə qarşı 5 təsir:

Ağrını kəsİr iltihabı aradan qaldırır, şişlərdən xilas edir, ətrafların keyləşməsini aradan qaldırır
Oynaqların tam hərəkətliliyini geri qaytarır və oynaq bağlarında hərəkət

həcmini

artırır
Oynaqları xondroitin və

qlükozaminlə

təchiz edir, hialuron turşusu sintezini stimullaşdırır
Dağılmış qığırdaq toxumasını effektiv bərpa edir, qığırdaq, vətər və bağların birləşdirici strukturlarını

möhkəmləndirir

Nətİcənİ uzun müddətlik təsbit edir, fəsadların qarşısını alır, cərrahi müdaxilədən xilas olmağa kömək edir

Orqanizmə göstərdiyi əlavə təsirlər:

HondroStart ekspertlər tərəfİndən

osteoxondroz, artrit, artroz, dayaq-hərəkət aparatının yaşla əlaqədar pozuntularından qurtulmaq üçün tövsiyə olunur!

HondroStart — sizin ev aptekinizdə olan oynaq ağrılarına qarşı peşəkar vasitədir!

AKSİYA! -50%

AKSİYANIN SONUNA QALIR:

Köhnə qiymət:

78 манат

Yeni qiymət:

39 манат
Sizin məlumatlar üçüncü şəxslərə təqdim olunmayacaq!

HondroStart necə təsir göstərir?

Avropanın tibb jurnalı (2021-ci il ərzində 18/30 buraxılışı) izah edir

“Altay maralı pantları - uzun illər boyu sağlam oynaqlar!”

Maral pantları, sinovial mayeni xondroİtİn sulfat və qlükozamİn qidalı maddələri ilə qidalandıraraq, onun keyfiyyətini yaxşılaşdırır.
Qığırdaqların vəziyyəti, oynaqdaxili mayenin qatılığı və tərkibindən asılıdır. Burada, maşın yağı ilə müqayisə lap yerinə düşərdi. Əgər yağ əlavə olunmasa, bir-biri ilə təmasda olan metal detalların vəziyyəti necə olardı?

Pantların aktİv komponentlərİ

oynaqətrafı toxumaların
şişini çəkir.
İltihab, qidalı maddələrin qan dövranından oynaqdaxili mayeyə tam ötürülməsinə mane olur.

Pantların tərkİbİnə daxİl olan

Fosfolipidlər və yağ turşuları,
qan və limfa damarlarının vəziyyətini yaxşılaşdırır. Onların işinin effektivliyindən maddələr mübadiləsinin sürəti asılıdır, bu da qığırdaqların regenerasiyası deməkdir.

Pantların tərkİbİnə daxİl olan

insulinəbənzər boy hormonu, xondroblastların (qığırdağın cavan hüceyrələri) inkişafını və xondrositlərin bölünməsini (yetkin hüceyrələr) sürətləndirir. Sayı artmış hüceyrələr, qığırdağın həcminin 95%-ini təşkil edən aktiv şəkildə matriks istehsal edir.

HondroStartın təbİİ komponentlərİ

pantların təsirini tamamlayır, zədələnmiş oynaqdan toksin və duzları xaric edir, qızdırıcı və iltihab əleyhinə təsirə malikdir. Osteoxondroz və radikulit zamanı əzələ spazmı və ağrısını aradan qaldırır.

İDMAN VƏ BƏRPA ÜZRƏ TİBB FEDERASİYASI

artrit, artroz, osteoxondroz, yaşla əlaqəli degenerativ dəyişikliklər, eləcə də əziklər və oynaq ağrıları zamanı HondroStart kremini tövsiyə edir.

HondroStartın unikal tərkibi

HondroStartın aktiv kompenentləri məqsədyönlü şəkildə oynaq problemlərinin səbəbinə təsir göstərir. Onların effektivliyi müasir elmi tədqiqatlar vasitəsilə sübut olunmuşdur.

VİTAMİN, MİNERAL VƏ DƏRMAN BİTKİLƏRİ KOMPLEKSİ PANTLARIN TƏSİRİNİ TAMAMLAYIR VƏ ARTIRIR!

XONDROİTİN

Hialuron turşusu sintezini stimullaşdıraraq, qığırdaq, vətər və bağların toxuma birləşdirici strukturunu möhkəmləndirir. O, ağrını kəsir, iltihabı aradan qaldırır və qığırdaq toxumasını aktiv şəkildə regenerasiya edir.

Qlükozamİn

Oynaq və birləşdirici toxumanı qidalandırır, onların funksiyasını yaxşılaşdırır və dağılmasının qarşısını alır. Öz xüsusiyyətləri sayəsində, oynaqların müalicəsinin nəticəsini tam şəkildə təsbit edir.

Vİtamİn və mİneral
kompleksİ

Qığırdaq toxumasının elastikliyini bərpa edir, onu xəstəlikdən öncəki halına qaytarır və oynaqların hərəkətliliyini bərpa edir.

Qızılsəbət, gordəvər,
andız, gİcİtkan və daha
13 dərman bİtkİsİ

Dağılmış qığırdaq toxumasını effektiv şəkildə bərpa edir, oynaqlardakı ağrı, şiş və keyimələri aradan qaldırır, oynaqlardakı maddələr mübadiləsini qaydaya salır, birləşdirici toxumanın yaşla əlaqədar degenerasiyasının qarşısını alır.

HondroStart — sizin ev aptekinizdə olan oynaq ağrılarına qarşı
peşəkar vasitədir!

AKSİYA! -50%

AKSİYANIN SONUNA QALIR:

Köhnə qiymət:

78 манат

Yeni qiymət:

39 манат
Sizin məlumatlar üçüncü şəxslərə təqdim olunmayacaq!

Nikolas Harvi

Beynəlxalq revmatoloji heyətin başçısı

Bizim heyət yekdilliklə HondroStartı təsdiq etmişdir. Bu təbii vasitə, əvvəllər yalnız cərrahi əməliyyatın qadir olduğu işin öhdəsindən gəlir. HondroStart tamamilə təbiidir, bu səbəbdən də o, dərhal bizim birliyin etimadını qazanmışdır. Biz onu, oynaqların dağılması, zədələr və yaşla əlaqədar dəyişikliklər zamanı tövsiyə edirik!

Qennadiy Samoylov

Həkim-ortoped, 33 illik təcrübə

İnsan orqanizmində 187 oynaq vardır. Əgər onlardan heç olmazsa, biri xəstələnərsə - dərhal müalicəyə başlamaq lazımdır. Əks halda, zaman keçdikcə digərləri də ağrımağa başlayacaq. Oynaq sağlamlığının eyni zamanda bütün aspektlərinə kompleks şəkildə yanaşmaq vacibdir, odur ki, mən pasientlərimə HondroStartı məsləhət görürəm. Üstəlik, bu vasitəni Beynəlxalq revmatoloji heyət tövsiyə edir.

Antonina Rıleyeva

Yüksək dərəcəli idman tibb həkimi

HondroStart haqqında 2021-cı ilin aprel ayında keçirilən konfransda öyrəndim. O zamandan bəri o, mənim pasientlərə etdiyim ən başlıca tövsiyəmə çevrildi. HondroStart istifadəsi zamanı oynaqlardakı ağrılar keçir, çünki o, sinovial örtüyün funksiyalarını bərpa edir. Oynaq regenerasiya olur və onun hərəkətliliyi geri qayıdır. Bundan əlavə, HondroStart, oynaqları yüksək fiziki yük zamanı qoruyur.

Müasir ortopediya klinikası Ordy-Med

Beynəlxalq revmatoloji heyətin başçısı

Biz, öz pasientlərimizə məsuliyyətlə yanaşırıq, odur ki, onlara yalnız kliniki tədqiqatlarla sınaqdan keçirilmiş və sertifikatlaşdırılmış və səmərəliliyi sübut olunmuş məhsulları tövsiyə edirik. Bəzən bizim mütəxəssislər, oynaq xəstəlikləri zamanı hansı fiziki yüklərin yol verilən olması mövzusunda fikir ayrılığına gəlirlər, lakin biz hər zaman preparat seçimində həmfikirik. Bu, birmənalı olaraq, HondroStartdır!

Oynaq ağrılarına qarşı HondroStart kremi

Altay diyarının ekoloji təmiz bölgəsində istehsal olunur

HondroStart Dağlıq Altayın ekoloji bazasında emal olunan, ekoloji təmiz müalicəvi xammal əsasında hazırlanır. Preparatın hazırlanması üçün laboratoriya ən yeni avadanlıq və xüsusi cövhər sexindən istifadə edir. Bu, maral pantları və müalicəvi bitkilərin təbii vitamin, mineral və aktiv maddələrini saxlamağa imkan yaradır, əks halda, onlar daşınma zamanı itirilə bilərdi.

Texnologiya və məsuliyyətli yanaşma sayəsində, laboratoriya artq 7 ildir ki, istehsal prosesini xammal yığımı, cövhər hazırlanması və istehsaldan satışa çıxarılmasına kimi nəzarət altında saxlayaraq, HondroStart kimi keyfiyyətli, effektiv və təhlükəsiz preparatlar istehsal edir.

Real insanlar. Real nəticələr.

Rəfiqə

63 yaş

Mən təqaüdçüyəm, bütün ömrüm boyu əllərimlə çalışmışam və indi onlar tez-tez ağrıyır. Oğlum mənə möcüzəvi HondroStart kremini gətirdi. İndi mən ev işləri ilə məşğul ola bilirəm, evi özüm yığışdırıram, qabları yuyuram. Çox yaxşı vasitədir. Hətta nəvələrimə də baxmağa gücüm yetir.

Teymur

50 yaş

Mən ömür boyu tikintidə çalışmışam, bu, ağır işdir, özü də istənilən hava şəraitində. Ömrüm boyu bir neçə sınıqlarım olub, nə qədər ki, cavan idim, bunlar nəzərə çarpmırdı. İndi isə, hava kəskin dəyişəndə, vəssalam, ayaqlarımı sanki dartırlar, bururlar, nə gəzə, nə uzana, nə də yata bilirəm. Bir gün dostuma şikayətlənirdim ki, o da mənim ağrılarım barədə eşidəndə, mənə HondroStart preparatını məsləhət gördü, ozü onu artıq ikinci aydır ki, sürtür və dedi ki, ona çox köməyi dəyib. Mən də HondroStart sürtməyə başladım və təqribən bir həftədən sonra yaxşılaşma hiss etdim. Bir aydan sonra isə, nəticə özünü göstərdi - sümüklərim artıq ağrımır, daha rahat hərəkət etməyə başladım, körpə uşaq kimi yatıram - heç yerim ağrımır!

Məlahət

35 yaş

Mənim dirsəyimdə bursit var idi. Ağrını təsəvvür belə edə bilməzsiniz. Ərim HondroStartı tapana kimi, bacardığım qədər dözdüm. 2 həftəyə şiş çəkildi, ağrı ümumiyyətlə heç yadıma da düşmür. Əla vasitədir.

Mikayıl

66 yaş

1 il əvvəl məndə radikulit baş qaldırdı, özümə yer tapa bilmirdim. Nə mazlar, nə kremlər, nə həblər, heç biri kömək etmirdi. Qızım iynəbatırmanı məsləhət görürdü, lakin mən belə şeylərə skeptik yanaşıram. HondroStartı tapdım, bir həftədir ki, istifadə edirəm, hər şey əladır.

Əli

33 yaş

30 yaşdan sonra daima dizlərimlə əziyyət çəkirəm. Cavanlıqda aldığım yüngül zədə bütün ömür boyu özünü xatırladır. HondroStart haqqında bir neçə rəy oxuduqdan sonra, onu sifariş etmək qərarına gəldim. Sözün düzü, peşman olmadım. 10 gün istifadədən sonra daimi ağrı keçdi, gəzmək daha rahat oldu. Indi bu kremi hər zaman əlimin altında saxlayıram.

Orijinal HondroStartı

yalnız bizim saytdan sifariş etmək olar

Saytdakı sifariş formasını doldurun
Operatorun zəngini gözləyin
Çatdırılma zamanı ödəniş edin
Hər hansı bir sualınız yaranan zaman, bizimlə əlaqə saxlayaraq, məhsul və onun istifadə qaydası barədə ödənişsiz ətraflı məlumat ala bilərsiniz.

Yüngül hesab olunan əlamətlər cərrahi əməliyyata gətirib çıxara bilər!

Hətta yüngül çiyin və ya diz ağrısı, deformasiya və ya oynaqların degenerativ dəyişikliklərinə çevrilə bilər!

Əgər müalicəyə vaxtında başlanılmazsa və xəstəlik başlı-başına buraxılarsa, ağrı və diskomfort daha da artacaq. Bəzi hallarda, oynağın dəyişilməsinə də ehtiyac duyula bilər. Bu, yüksək riskli, mürəkkəb bir əməliyyatdır. Bərpa 2 aydan 6 aya kimi vaxt aparır, qiyməti isə 10 000 AZN-dan 15 000 AZN-a kimidir.

Xəstəlİyİ boş buraxmayın!
Müalİcəyə artıq İndİdən başlayın!

HondroStart — sizin ev aptekinizdə olan oynaq ağrısına qarşı
peşəkar vasitədir!

AKSİYA! -50%

AKSİYANIN SONUNA QALIR:

Köhnə qiymət:

78 манат

Yeni qiymət:

39 манат
Sizin məlumatlar üçüncü şəxslərə təqdim olunmayacaq!

Sifarişsiz təmas və çatdırılma var!

Təhlükəsizliyinizə əhəmiyyət veririk, buna görə sifarişin ödənilməsi və alınması prosesi kuryerlə əlaqə olmadan aparılır